Algemene Voorwaarden

Aanmelding
Aanmelden voor het Fluks Beachkorfbaltoernooi is mogelijk tot en met 28 juni 2020 mits de maximale aantallen niet eerder overschreden worden. Indien deze aantallen bereikt zijn wordt dit op de website aangegeven. Aanmeldingen die na deze periode binnen komen kunnen niet in behandeling worden genomen.

Betaling
De betaling van het inschrijfgeld voor het Fluks Beachkorfbal toernooi dient binnen de op de factuur vermelde termijn betaald te worden. Indien niet tijdig betaald is kan deelname aan het toernooi niet gegarandeerd worden.

Annuleringsvoorwaarden
Annuleringen dient u per e-mail te melden of via de contactoptie op de website www.beachkorfbal.eu. Uw annulering is pas definitief nadat u een bevestiging per e-mail heeft ontvangen.

Tot en met zondag 28 juni 2020 kunt u uw inschrijving kosteloos annuleren. Bij annuleren in de periode van 29 juni tot en met 4 juli 2020 kunnen inschrijfkosten niet meer worden gerestitueerd. Bij afgelasting door slecht weer of andere bijzondere omstandigheden zal, i.v.m. gemaakte kosten, geen restitutie van de betaalde inschrijvingskosten plaatsvinden. 

Aansprakelijkheid
De organisatie van het Fluks Beachkorfbal kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade aan of verdwijning van persoonlijke eigendommen. Tevens is de organisatie niet aansprakelijk voor eventuele ongevallen tijdens het gehele evenement.

Muziek/Stereo
Wij verzoeken u dringend het volume van uw geluidsapparatuur te temperen. De muziek die u leuk vindt, wordt door anderen vaak minder gewaardeerd!

Drugs
Het aanbieden, en/of verhandelen dan wel gebruiken van verdovende middelen is verboden en zal terstond bij de politie gemeld worden.

Sancties
Bij overtreding van de regels en/of het niet opvolgen van aanwijzingen van de toernooiorganisatie zullen passende maatregelen worden getroffen.

Wij wensen u een prettig verblijf tijdens het toernooi en rekenen op uw medewerking aangaande bovenstaande regels.

Fluks Beachkorfbalcommissie